vrijdag 23 november 2018

Frietenslag

Wat hebben de frietjes gesmaakt...


Het was weer heel goed georganiseerd door het oudercomité! Wij appreciëren jullie werk. Bedankt!

Speciale post voor de bijtjesklas

Een brief van de Sint.... 

De Sint heeft ons een brief terug gestuurd. Hoe leuk is dat... 
Iliano, de postbode van de bijtjesklas, vond de brief in onze klasbrievenbus! Ongeduldig opende hij de envelop... 
Een hele ervaring is het om een brief te mogen ontvangen van die goede Sint! 
En... bij de brief kregen we een leuke verrassing.... 
Een leuke educatieve poster! De poster kreeg een speciale plaats ik onze onthaalhoek! 
 Op 8 november schreef elk kind een eigen brief naar de Sint
De schooldag begint in een blijk van eerbied voor elkaar...

Bij ons groeten we... 

Het is, van na de herfstvakantie, de goede gewoonte in de bijtjesklas om één kind bij aanvang van de schooltijd op een leuke manier te groeten; een teken van respect van de leerlingen ten opzichte van elkaar en respect van de leerkracht t.o.v. het kind en vice versa. 
Elke ochtend wordt de computermeester/controleur aan de klasdeur gegroet. Iedereen uit de klas passeert dan in een rij en kiest een manier van groeten. De volgende week is het dan aan iemand anders en zo gaan we het hele jaar door. Iedereen komt aan de beurt. Het is de bedoeling om de kinderen manieren bij te leren en ook om niemand uit te sluiten. Zo begint de schooldag telkens in een blijk van eerbied voor elkaar. 
Een eerbied die trouwens de hele pedagogische werking in onze kinderrechtenschool doordrenkt. Je ziet het aan de aandacht die elk kind individueel krijgt.
Je ontdekt het in de vele stimulansen die ieders talenten krijgen om zich te ontplooien.
En vanzelfsprekend gaat dit gepaard met respect en aandacht voor het materiaal, voor de omgeving, voor de maatschappij en voor al wat leeft.
Eerbied is een waardevolle motivator. Sterke wilskracht en geïnteresseerde aandacht zijn het resultaat. En worden de kinderen bewuste wereldburgers. woensdag 21 november 2018

Bij ons is er eentje jarig

Van h💛rte gefeliciteerd jarige Robbe!Bedankt voor het lekkers...
Internationale Dag van de Rechten van het Kind @ kinderrechtenschool Park van Genk

Kinderrechtendag bij ons 

Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. 
Op deze dag zijn er allerlei activiteiten georganiseerd op onze kinderrechtenschool om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. De leerlingen werden in de watten gelegd. Ze kregen de kans om de hele voormiddag lang creatieve workshops te volgen. Deze werden heel goed verzorgd door de lesgevers van de stedelijke muziekacademie. In de namiddag werd er serieus gerepeteerd voor de oudervoorstelling. Deze ging door op het podium in de overdekte speelzaal.  Onze kleuters zorgden voor de lekkere versnaperingen. 


Wij zijn een school die luistert naar kinderen en hun ouders. Wij hebben als school gekozen om met de stedelijke academie voor Woord, Dans en muziek samen te werken op deze kinderrechtendag omdat wij ervan overtuigd zijn dat de impact van “artistieke ontwaken en ontwikkelen” enorm kan zijn voor het zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfrespect van een kind. De leerlingen hebben erg genoten van deze lessen. Kinderrechteneducatie gaat immers verder dan een lesje geven rond de rechten van het kind maar ook samen met kinderen ideeën ontwikkelen om kinderrechten visueel sterker te laten spreken. 

Als kinderrechtenschool blijven we ons extra inzetten om de rechten van het kind te respecteren en de kinderen zo veel mogelijk inspraak te geven binnen onze school.

De videobeelden en de foto’s spreken voor zich... 

dinsdag 13 november 2018

Trots op het ouderondersteunend gedrag van onze ouders

Huiswerkklas

Als schoolteam zijn we van mening dat het geven van huiswerk bijdraagt tot het leren leren van de leerlingen.  Zelfstandig kunnen werken en leren is immers een belangrijke attitude die elk kind zo goed mogelijk moet kunnen verwerven en inoefenen.
Huiswerk is pas zinvol als de kinderen de huistaak zelf maken.  Positieve aanmoedigingen en/of het verschaffen van uitleg indien nodig, door ouders of begeleiders zijn natuurlijk welkom. 
Het accent van de huiswerkbegeleiding ligt niet zozeer op het huiswerkresultaat, maar veel meer op de ondersteuning van het leerproces. Huiswerkbegeleiding kan je samenvatten in drie sleutelwoorden: afspreken, bemoedigen en controleren. Deze handelingen gebeuren voor, tijdens en na het huiswerk (Ameye & Vanspauwen, 2000). 
Het ‘abc’ voor huiswerkbegeleiding
1. Afspreken
• Vaste huiswerkplaats
• Vast huiswerkmoment
2. Bemoedigen

Affectief: interesse tonen

Cognitief: het huiswerkproces ondersteunen

• samen de schoolagenda overlopen
• nagaan of het kind zelf weet wat het moet doen
• stimuleren tot nadenken via procesgerichte vragen: Bijtjes van Meichenbaum
  Wat moet ik doen? Hoe ga ik dat doen? Wat heb ik nodig? Wat doe ik eerst?
• meeluisteren als het kind hardop leest
• verhoren als het kind daar zelf om vraagt

3. Controleren

• Controleren of het huiswerk is gemaakt.
• Controleren of het huiswerk ‘goed’ is gemaakt. Met andere woorden het kind aanzetten om zichzelf te controleren en te evalueren.
• Controleren of het huiswerk een haalbare kaart is.
Er wordt huiswerk gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
Er is op school mogelijkheid om een huiswerkklas bij te wonen. De huiswerkklas gaat maandelijks door van 14u20-15u10.

De leerlingen hadden het uur voor het huiswerkklasje een les gedichtbeleving. 
Dit gedicht wilden ze heel graag aan de ouders tonen. 
Wat hebben ze voor een leuke intro gezorgd... 
Ik ben super fier op de initiatieven van deze 6-jarigen... ; ) 
  zondag 4 november 2018

Vakoverschrijdend lesgeven in de vorm van workshops

De leerlingen konden meer doen in dezelfde tijd... 


Deze vorm van lesgeven maakte het voor de leerlingen interessanter en uitdagender...

Je ziet aan de blog van juf Stefania hoe leuk de leerlingen het wel niet hadden... Het komt ook wel door ons team... Hier bij ons zit het super goed...

Hieronder enkele foto's die ik heb gekregen van juf Stefania... Merci juf...

Zo was ik er ook een beetje bij... 

Wat hebben ze zich goed vermomt...