zaterdag 20 oktober 2018

Trots op de werking van de lettertas!

Dit is echt een meerwaarde... 

Bedankt voor jullie wekelijkse inbreng... Wat hebben we al veel letters geleerd in de bijtjesklas...

Elke leerling krijgt in het begin van de week 2 taakjes die hij of zij zorgvuldig moet uitvoeren. De leerling met de volgende taken: computermeester en controleur doet eveneens de actualiteit en krijgt de lettertas met ZOEM mee op weekend... Deze week is Iliano aan de beurt...

We gaan de letters d en oe "onder de loep nemen" 


donderdag 18 oktober 2018

Griezelig knutselen...

Griezelmuziek, donkere klas, lange tafel... de ingrediƫnten voor maximaal griezelplezier...


De kinderen kregen de kans om zich muzisch te vormen op hun eigen manier. Met veel vrijheid en vooral plezier. 

Ze kregen enkel de opdracht: 

- Knutsel iets griezeligs... 
- Laat je inspireren door de muziek en boetseer er maar op los... 
--> Voorwaarde: je mag niets bespreken met je buur...  pssssst... dat was een moeilijke ; )
Nousaiba is terug bij ons...

Wij horen bij elkaar...

Na een lange opname in het ziekenhuis verwelkomen wij Nousaiba  terug in de bijtjesklas. Wat waren we blij om Nousaiba terug te zien. Haar papa had voor twee lekkere taarten gezorgd. 

De kinderen waren weer eens heel creatief. 
"Als we nu eens gezond voor gezondheid zingen..." Wat knap van ze...

We zongen allemaal:

 "Lang zal Nousaiba gezond leven... lang zal ze gezond leven... in de gloria... in de gloria..."
Het werd een fijn samenzijn... 

Wij horen echt bij elkaar...     


woensdag 17 oktober 2018

Medisch onderzoek

Op bezoek bij de verpleegkundige en de dokter


Het onderzoek ging door op het CLB.

Er werd gekeken:

- hoeveel de kinderen wegen en hoe groot ze zijn
- of de kinderen goed horen en goed kunnen zien
- of ze alle kleuren goed kunnen zien

Ook werd er besproken hoe de leerlingen het best hun tandjes poetsen en hoe ze hun mond kunnen verzorgen...

En... ja hoor... Ze kregen een prikje (dat hoort erbij) in de arm tegen een aantal besmettelijke ziekten. Deze ziekten hebben de moeilijke namen van polio, difterie, tetanus en kinkhoest.

Terwijl ze om de beurt naar de verpleegster of dokter gingen hebben de andere kinderen:

- een bundeltje met werkbladen gemaakt
- hun stuk fruit buiten opgegeten
- een boekje gelezen
- gezelschapsspelletjes gespeeld
en
- het woordje van de dag gekozen: dat werd van daag: de spuit... ; )

Kijk maar naar de foto's... 

het was best gezellig hoor... 
Huiswerkklasje

Mama’s en oma krijgen tips bij het maken van het huiswerk 


Samen met hun kind kregen de mama's en oma uitleg van de juf

over het huiswerk en de lessen.
Ze kregen ook de kans om met de juf te praten over hun kind.

Gisteren hebben we uitleg gegeven over:

* Hoe begin ik aan een leesopdracht?
- Uitleg “bijtjesaanpak” van Meichenbaum
* het gebruik van de letterdoosjes...
* het gebruik van de 10-kaart...


Het was een leuk uurtje... 

                                                           i.s.m. schoolopbouwwerk                                                             Natuurlijk hadden we ook een bewegingstussendoortje...


dinsdag 16 oktober 2018

Kinderrechtenraadsverkiezingen @ Kinderrechtenschool Park van Genk

De kinderrechtenraad wordt jaarlijks opnieuw aangevuld...De kinderrechtenraad sluit aan bij de doelstelling van “actief burgerschap”. In onze school hebben de kinderen ook inspraak.
De kinderrechtenraad wordt jaarlijks opnieuw aangevuld, in oktober, met 2 leerlingen uit het vierde leerjaar.
Dit gaat echter vooraf gepaard met het voeren van campagne en een heuse stemming. 
Zij worden op democratische wijze verkozen : door de kinderen en door de leerkrachten. 
De kinderrechtenraad van kinderrechtenschool Park van Genk is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers per klas uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Doel van de kinderrechtenraad:
  • Participeren aan het schoolgebeuren.
  • Samen aan de slag gaan om de school toffer te maken
  • De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
  • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen: ze leren zo zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen en te uiten wat er in hun omgaat.. 
  • De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen. Ze leren dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen. 
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen: ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.

Ze denken mee zodat we samen kunnen zorgen voor een fijne school waar iedereen trots op is!


Enkele sfeerbeelden in de bijtjesklas 

zondag 14 oktober 2018

Wat vertellen getallen ons veel...

Getallen met een welbepaalde functie...


* het getal als aanduiding van een maat: bv. verkeersborden, geldswaarde,...
* het getal als aanduiding van een hoeveelheid: bv. het aantal dagen op een kalender,het aantal leerlingen in de klas.
* het getal als aanduiding van een rangorde: bv. de eerste in de rij, de uitslag van een wedstrijd,...
* het getal als nummer of code: bv. telefoonnummer, nummerplaat, een cijferklabier van een alarmsysteem,...
* het getal in een bewerking: bv. 3+3=6

De kinderen komen in hun leefwereld geregeld in contact met allerlei cijfers, getallen.
Wat kunnen ze er veel over vertellen...


Zoeken jullie thuis ook eens naar cijfers met uw kind en laat hem/haar vertellen... 
Wat weten ze al veel...


De lettertas is met Robbe mee...