dinsdag 23 oktober 2018

Meersporenbeleid in de bijtjesklas

Het is een leerproces dat tijd vraagt, maar rendeert!


In de bijtjesklas werken we met een meersporenbeleid om vlot klasintern te differentiëren. De kinderen werken op hun eigen tempo en leren hun niveau inschatten. Ze nemen zelf hun leerproces in handen, leren keuzes maken in een veilig klasklimaat, ondersteund door de juf. Op die manier stijgt het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling en wordt er rekening gehouden met elke leerling. Door goed te differentiëren worden leerachterstanden voorkomen en wordt de diversiteit binnen de klasgroep gewaardeerd. Hierdoor wordt klasintern de brede basiszorg versterkt en worden zoveel mogelijk leerlingen in staat gesteld om optimaal te ontwikkelen en om de basisvaardigheden: lezen, rekenen, schrijven te verwerven.

Hoe werkt het “bij” ons

Na het onthaal begin ik meteen met de instructie van taal. Ik vertel hen over het doel van de les en overloop de oefeningen. Ik houd mijn uitleg zo kort mogelijk. Vervolgens schakel ik onmiddellijk over naar de instructie van rekenen. Bij start van de les worden de doelen gevisualiseerd.

Indien de letter nog niet is aangeboden. Leer ik ze klassikaal aan hoe ze de letter moeten schrijven. 

Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met de oefeningen. Ze krijgen de kans om vrij te kiezen met welk vak ze starten. Die vrijheid zorgt ervoor dat ze zelf nadenken hoeveel tijd ze aan welk vak spenderen, waar ze sterk in zijn en waar ze het moeilijk mee hebben. Door zelf de ruimte tot keuze te laten wordt er rekening gehouden met autonomie bij leerlingen.  Op het rechterbord treffen de leerlingen rekenplanbord aan. Er zijn 4 sporen voor rekenen.

-         Spoor 1: Deze leerlingen hebben genoeg aan de korte instructie van de juf. Ze hebben de leerstof helemaal onder de knie. Ze hebben nood aan extra uitdaging.       

-         Spoor 2: Deze leerlingen hebben nood aan klassikale instructie. Ze begrijpen de leerstof na de klassikale instructie en maken de basisoefeningen.       

-         Spoor 3: Deze leerlingen hebben het moeilijk met de leerstof. Zij krijgen de kans om in kleine groep de herhaalde instructie te volgen. Ze hebben vaak nog wat extra hulp nodig van de juf. (concreet materiaal) 

-         Spoor 4: Hier gaat het om mijn anderstalige nieuwkomer. Zij volgt een aangepast traject: Zij is net begonnen met Sprong 1.
                         
Op het linkerbord treffen de leerlingen taalplanbord aan. Er zijn 5 sporen voor taal.

-         Spoor 1: (ZON+) Deze leerling werkt met een individueel curriculum. Hier gaat het om curriculumdifferentiatie naar boven.

-         Spoor 2:  (ZON) Deze leerlingen hebben genoeg aan de korte instructie van de juf. Ze hebben de leerstof helemaal onder de knie. Ze hebben nood aan extra uitdaging.

-         Spoor 3: (MAAN) Deze leerlingen hebben het moeilijk met de leerstof. Zij krijgen de kans om in kleine groep de herhaalde instructie te volgen. Ze hebben vaak nog wat extra hulp nodig van de juf.

-         Spoor 4: (RAKKET +) Deze leerling is 2 weken in het ziekenhuis geweest. Waardoor ze een lichte achterstand heeft opgedaan. Ze krijgt een individuele instructie van de zorgjuf.

-         Spoor 5: (rakket) Hier gaat het om mijn Anderstalige Nieuwkomer. Zij volgt een aangepast traject: Zij is net begonnen met kern start. Deze leerling werkt met een individueel curriculum. Hier gaat het om curriculumdifferentiatie naar beneden. Zij krijgt eveneens de instructie van de zorgjuf.


In het begin van het schooljaar verliep dit nog wat moeilijk. Eerst overschatten sommige leerlingen zich, terwijl anderen zichzelf dan weer onderschatten. Nu voelen ze goed aan welk spoor het best bij hen past.

Ook als leerkracht was het niet eenvoudig om er onmiddellijk mee te starten in het eerste leerjaar. Ik was deze werking echter wel gewoon in het vijfde leerjaar. Ik heb het rustig opgebouwd en ik zie echt in dat dit een meerwaarde is voor zowel de jonge leerlingen als voor mij als juf. De bedoeling is om er na de herfstvakantie het vak wereldoriëntatie aan toe te voegen.

Het meersporenbeleid is een uitdaging waarbij ik gelukkig kan rekenen op de zorgwerking van onze kinderrechtenschool. Op deze manier voel ik mij ondersteund en is er een gedeelde verantwoordelijkheid. Want zonder deze ondersteuning is het niet haalbaar als leerkracht.Natuurlijk met de nodige bewegingstussendoortjes: 

Na de zombiedans nu de knokendans... 

maandag 22 oktober 2018

Het kindcontact zet leerlingen aan tot zelfevaluatie.

Een realistisch positief zelfbeeld hebben =  kennis hebben over je ‘uniek zijn’.


Dat kinderen een positief realistisch zelfbeeld ontwikkelen is belangrijk voor hun socio-emotioneel welbevinden. Individuele kindercontacten kunnen hiertoe bijdragen.De bijtjesklas kiest voor een persoonlijke aanpak. Via het kindcontact wil ik de leerling aanzetten tot zelfevaluatie. Het is de bedoeling dat de leerling inziet welke sociale vaardigheden hij zich reeds eigen maakte en aan welke hij nog moeten werken. De bedoeling is de leerlingen zo te doen inzien dat ze hun leren zelf in handen hebben.Door het kindcontact krijg ik een beter zicht op de gevoelens en gedachten van de leerlingen. De loeten zijn voor dit rapport door mij gekozen. Ook de loeten van het volgend rapport ga ik kiezen. De bedoeling is dat ze in januari zelf de loeten gaan bepalen waar ze aan willen/zouden moeten werken.

Voor alle graden van onze kinderrechtenschool zijn de loeten ingedeeld in 3 thema’s. Namelijk sociale vaardigheden, leren leren  en ICT. Deze zijn onderverdeeld in o.m. ordelijk zijn, hulp durven vragen, zorgen voor, eerlijk zijn, samenwerken, respect hebben voor elkaar, respect hebben voor materiaal, kunnen omgaan, de computer op de juiste manier hanteren, enz. … Alle loeten worden aan de hand van zinnetjes met ik-boodschappen geconcretiseerd. Bijvoorbeeld: “Ik kan wat ik leer in de klas goed onthouden”. Achter elk zinnetjes staat een reeks van drie gezichtjes die een gradatie in realisatie weergeven.


De antwoorden komen dus van de leerling en worden niet door de leerkracht verbeterd: Dit is het beeld zoals de leerling zichzelf ziet.

Op het kindcontact worden de beoordelingen van het kind en die van de juf naast elkaar gelegd. Het kind krijgt de kans zijn/haar beoordeling te verwoorden. De zelfreflectie van de leerlingen én de communicatie hierover tussen de leerkracht en de leerling dienen tevens als rapportering naar de ouders toe. Het kindcontact wordt op het oudercontact besproken met de ouders.

Tijdens het kindcontact krijgen de leerlingen de kans om te kiezen uit volgende conversatie mogelijkheden:

1. Het talentenspel
2. De emotiemeter


3. Kleur waarover je wil praten (Mondriaan)

De meeste leerlingen kozen tot nu toe voor het kleuren. En inderdaad... het maakt het vertellen makkelijk... Dit is echt een aanrader... 


zaterdag 20 oktober 2018

Trots op de werking van de lettertas!

Dit is echt een meerwaarde... 

Bedankt voor jullie wekelijkse inbreng... Wat hebben we al veel letters geleerd in de bijtjesklas...

Elke leerling krijgt in het begin van de week 2 taakjes die hij of zij zorgvuldig moet uitvoeren. De leerling met de volgende taken: computermeester en controleur doet eveneens de actualiteit en krijgt de lettertas met ZOEM mee op weekend... Deze week is Iliano aan de beurt...

We gaan de letters d en oe "onder de loep nemen" 


donderdag 18 oktober 2018

Griezelig knutselen...

Griezelmuziek, donkere klas, lange tafel... de ingrediënten voor maximaal griezelplezier...


De kinderen kregen de kans om zich muzisch te vormen op hun eigen manier. Met veel vrijheid en vooral plezier. 

Ze kregen enkel de opdracht: 

- Knutsel iets griezeligs... 
- Laat je inspireren door de muziek en boetseer er maar op los... 
--> Voorwaarde: je mag niets bespreken met je buur...  pssssst... dat was een moeilijke ; )
Nousaiba is terug bij ons...

Wij horen bij elkaar...

Na een lange opname in het ziekenhuis verwelkomen wij Nousaiba  terug in de bijtjesklas. Wat waren we blij om Nousaiba terug te zien. Haar papa had voor twee lekkere taarten gezorgd. 

De kinderen waren weer eens heel creatief. 
"Als we nu eens gezond voor gezondheid zingen..." Wat knap van ze...

We zongen allemaal:

 "Lang zal Nousaiba gezond leven... lang zal ze gezond leven... in de gloria... in de gloria..."
Het werd een fijn samenzijn... 

Wij horen echt bij elkaar...     


woensdag 17 oktober 2018

Medisch onderzoek

Op bezoek bij de verpleegkundige en de dokter


Het onderzoek ging door op het CLB.

Er werd gekeken:

- hoeveel de kinderen wegen en hoe groot ze zijn
- of de kinderen goed horen en goed kunnen zien
- of ze alle kleuren goed kunnen zien

Ook werd er besproken hoe de leerlingen het best hun tandjes poetsen en hoe ze hun mond kunnen verzorgen...

En... ja hoor... Ze kregen een prikje (dat hoort erbij) in de arm tegen een aantal besmettelijke ziekten. Deze ziekten hebben de moeilijke namen van polio, difterie, tetanus en kinkhoest.

Terwijl ze om de beurt naar de verpleegster of dokter gingen hebben de andere kinderen:

- een bundeltje met werkbladen gemaakt
- hun stuk fruit buiten opgegeten
- een boekje gelezen
- gezelschapsspelletjes gespeeld
en
- het woordje van de dag gekozen: dat werd van daag: de spuit... ; )

Kijk maar naar de foto's... 

het was best gezellig hoor... 
Huiswerkklasje

Mama’s en oma krijgen tips bij het maken van het huiswerk 


Samen met hun kind kregen de mama's en oma uitleg van de juf

over het huiswerk en de lessen.
Ze kregen ook de kans om met de juf te praten over hun kind.

Gisteren hebben we uitleg gegeven over:

* Hoe begin ik aan een leesopdracht?
- Uitleg “bijtjesaanpak” van Meichenbaum
* het gebruik van de letterdoosjes...
* het gebruik van de 10-kaart...


Het was een leuk uurtje... 

                                                           i.s.m. schoolopbouwwerk                                                             Natuurlijk hadden we ook een bewegingstussendoortje...